admin
دسته‌بندی نشده

وکیل کیفری در کرج

مجله آکس : وکیل کیفری به وکیلی گفته می شود که در دعاوی کیفری تخصص دارد . دعاوی کیفری به مجموعه ای از امور خاص اطلاق می گردد که پس از طرح آن دعاوی، دادگستری و در بیشتر اوقات دادسرا شروع به رسیدگی نموده و اقدام به کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی می شود.

صدور قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست و تعیین نوع مجازات در حکم دادگاه و نهایتاً اجرای مجازات در اجرای احکام می باشد .این جرایم که رسیدگی به آن مدنظر است می توان به کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت ، رباخواری، جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم مربوط به قاچاق کالا و غیره اشاره نمود.

در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرم و تخصصی بودن آن بهتر است که شاکی و متهم با وکیل کیفری مجرب مشورت نموده تا با تصمیم گیری صحیح و در کوتاهترین زمان به نتیجه برسند. دعاوی کیفری به جهت اینکه مستقیما با جان یا مال و حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارد و چه زیان دیده و چه متهم برای تامین منافع خود و جلوگیری ازتضییع حقوق خود تلاش می نمایند لذا وکیل کیفری در کرج در دعاوی کیفری راهگشای شما خواهد بود.

وکیل کیفری در کرج باید دارای چه ویژگی هایی باشد ؟

وکیل کیفری در کرج علاوه بر آنکه دارای دانش و تحصیلات تخصصی در زمینه کیفری است دارای تجربه کافی در پرونده های کیفری و رویه دادگاه ها در دادسراها و روال انجام تحقیقات مقدماتی آشنایی کامل دارد و همچنین قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مرتبط به امور کیفری تسلط کامل داشته باشد.

ابزار کار وکیل و از جمله وکیل کیفری در کرج کلمه و جمله و کلام است. از این جهت بین وکالت، معلمی، وعظ و خطابه و برخی مشاغل دیگر مشابهت وجود دارد. اما در وکالت نفس بیان مطلب یا ایجاد مفاهیم خاص در ذهن مخاطب یا دلالت و نصیحت هدف نیست بلکه از ابزار کلمه و کلام برای اثبات مدعی و اثبات حق یا بی حقی استفاده می کند.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری :

در دعاوی حقوقی دادگاه خاطی را ملزم به جبران حقوق قانونی فرد زیاندیده ( خوانده ) می نماید ولی در شکایت کیفری دادگاه پس از اثبات اتهام متهم وی را به تحمل مجازات محکوم می کند.
در دعاوی حقوقی دادخواست باید در برگه ی مخصوص ” دادخواست ” تنظیم شود در غیر اینصورت مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد اما شکایت کیفری می تواد در هر برگه ای تنظیم گردد.
در دعاوی حقوقی با رضایت خواهان دعوی خاتمه یافته ولی در دعاوی کیفری و در مورد جرائمی که جنبه عمومی دارد مثل کلاهبرداری و رشوه با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی شود.
در شکایت حقوقی به شکایت کننده ” خواهان ” و به طرف او ” خوانده ” می گویند ولی در شکایت کیفری به شکایت کننده ” شاکی ” و به طرف او ” مشتکی عنه ” یا ” متشاکی ” می گویند.

خصوصیات وکیل دعاوی کیفری در کرج

وکیل کیفری مجرب نه تنها باید از لحاظ دانشی در سطح بالایی باشد و اشراف کامل به قوانین و مقررات جزا داشته باشد بلکه باید دارای تجربه کافی در زمینه امور جزایی و کیفری، داشته باشد. این تجربه باعث می شود که با محاکم کیفری که در کشور وجود دارد و همچنین با روال رسیدگی به پرونده ها آشنایی کامل داشته باشد. این آشنایی صرفاً محدود به دادگاه نیست بلکه لازم است تا با نحوه تحقیقات مقدماتی ای که توسط نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری انجام می شود آشنایی داشته باشد.

دعاوی کیفری به دلیل آنکه نسبت به دیگر دعاوی خشن تر هستند و تا حد زیادی ممکن است باعث درگیری احساسات و عواطف انسان ها شوند بهتر است که وکیل کیفری دارای روحیه ای با ثبات باشد و بتواند در مواقع حساس تا حد امکان احساسات خود را کنترل کند.

ثبت

وکیل ثبتی

مجله آکس : وکیل ثبتی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه واشرافی که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید.

افرادی که با مشکلات حقوقی ثبتی درگیر هستند یک وکیل ثبتی در کرج  توانمند می تواند راهگشای آنها باشد در  ابتدا پرونده و دلایل و خواسته دعوا توسط وکیل ثبتی و وکیل ملکی بررسی می شود و پس از آن اقدام به تنظیم دادخواست صحیح با توجه به مدارک ارائه شده می گردد.

انواع دعاوی که وکیل ثبتی در کرج به شما کمک می کند

۱ـ دعاوی ثبت املاک(اعتراض به ثبت) که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است، شامل اعتراض به ثبت ملک ،اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و اعتراض به اشتباهات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک(طبق ماده یک قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با حضور یک نفر قاضی و رئیس اداره ثبت و رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و درخواست ابتدا در هیئت ثبت می‌شود و در مرحله دوم موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود و در مرحله بعد حسب مورد از وزارتخانه راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی استعلام گرفته می‌شود و بعد هیئت رأی صادر می‌نماید که توسط واحد ثبتی منتشر و آگهی می‌شود درنهایت صدور سند منوط به عدم وصل اعتراض و پرداخت هزینه‌های مربوطه است ) می‌باشند.

۲ـ دعاوی ثبت اسناد در کرج

این دعاوی شامل:دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض(اگر هیئت نظارت بر صدور اسناد مالکیت در تشخیص اینکه سند معارض است یا نه رأی صادر نکند، قاضی نباید وارد رسیدگی بشود، زیرا تشخیص این امر که سند معارض است یا نه با هیئت نظارت است و با تشخیص آن مبنی بر معارض بودن سند دادگاه باید وارد رسیدگی شود. رأی هیئت نظارت قابل‌تجدید نظر در شورای عالی ثبت می‌باشد.)، دعاوی مربوط به اشتباهات ثبتی،دعاوی مربوط به ابطال سند و دعاوی اعتراض افرازی.

۳ـ دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا.

این دسته دعاوی دو صورت دارد: شکایت از دستور اجرای سند رسمی با ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل( که جنبه کیفری دارد و ابتدا بایستی قرار مجرمیت صادر شده باشد) یا با ادعای مخالفت آن با مدلول قانون(بایستی دادخواست تقدیم شود و دعوای حقوقی به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد). که مرجع رسیدگی به آن دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که دستور اجرا را صادر کرده است و اگر عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد بایستی درخواست ابطال عملیات اجرایی از دادگاه درخواست شود.

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است :

۱ – هیأت نظارت : مطابق ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل می شود و به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می کند که در حدود و صلاحیت هیأت نظارت قراردارد.

مطابق ماده ۲۵ قانون مذکور اشتباهات غیر موثر که در جریان ثبت اتفاق می افتد در این مورد راسا دستور اصلاح و رفع اشتباه مینماید مانند اشتباه در تاریخ و یا نام کوچک و در مورد اشتباهات موثری که در جریان ثبت ملک پیش می آید این اشتباهات موثر به صورت کلی جریان ثبت را باطل و تجدید می نماید مثل اشتباه در نوع ملک ( دکان، باغ ) یا اشتباه در شماره اصلی ملک.

۲ – شورای عالی ثبت : یکی دیگر از مراجع اداری رسیدگی به مسائل و اشتباهات و اختلافات ثبتی شورای عالی ثبت است .مطابق ماده ۲۵ مکرر اصلاحی قانون ثبت شورای عالی ثبت فقط مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت است که دارای دو شعبه املاک و اسناد است به صورت کلی رسیدگی هیأت نظارت واجد جنبه ترافعی نمی باشد و در رفع اشتباه و رفع اشکال و تشخیص صحت و سقم اقدامات خلاصه می شود.

خانواده

وکیل خانواده در کرج

مجله آکس : وکیل خانواده وکیلی است که به صورت مستمر و با گذشت سالیان در دادگاه های خانواده رفت و آمد دارد و دعاوی مختلف خانوادگی را پشت سر گذاشته باشد. لازم است مطلع باشید نه تنها یک شخص نا آگاه با راهنمای غلط، که یک وکیل بی تجربه نیز می تواند موکلش را به سوی شکست هدایت کند! از این رو فقط اطلاعات حقوقی در محاکم خانواده کافی نیست. آشنایی با رویه دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در پیروزی نقش کلیدی دارد. وکیل خانواده در کرج می بایستی برای دفاع بهتر، دانسته های به روز داشته باشد و در آراء و رویه قضایی کنکاش کند و توامان صاحب علم و تجربه در خصوص حقوق خانواده باشد. و توصیه می شود هرگز به تجربیات ناقص و دانسته های پراکنده خود و دیگران اعتماد نکنید و کار را به وکیل خانواده در کرج بسپارید. بهترین وکیل خانواده در کرج علاوه بر اینکه محرم اسرار موکل است بایستی به موکلش دید واقع بینانه بدهد. از نا امید کردن و دادن امید واهی بپرهیزد.

وکیل دعاوی خانواده در کرج چه خصوصیاتی دارد ؟

وکیل خانواده در کرج در مرحله اول با مطالعه کامل پرونده و بررسی کلیه جوانب و تبادل نظر با تیم وکلای با تجربه چنانچه به هر دلیل قانونی درصد پیشرفت و موفقیت پرونده کم باشد قطعا آن را به اطلاع موکل می رساند و از قبول پرونده امتناع می نماید. طرح دعاوی متعدد در دادگاه های خانواده به منظور دریافت حق الوکاله بیشتر دور از اخلاق حرفه ای و خلاف شأن سوگند وکالت است.

وکیل خانواده در کرج در مرحله اول سعی در صلح و سازش بین زوجین خواهد نمود و در نهایت چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد به طرح دعوا اقدام می نماید و در تمام مراحل با مشاوره ی دقیق و حساب شده پرونده ی شما را در کمترین زمان با کسب بهترین نتیجه به پایان می رساند. لذا با انتخاب بهترین وکیل خانواده مناسب روند پیشرفت پرونده و احتمال موفقیت در پرونده بیشتر می باشد.

مشاوره حقوقی خانواده در کرج خدمت دیگری است که افتخار ارائه آن را به همشهریان عزیز دارد. مشاوره حقوقی قبل از هر عمل حقوقی می تواند از مشکلات متعدد احتمالی که ممکن است برای شما به وجود آورد جلوگیری می نماید. بنابراین قبل از طرح دعوا یا دفاع از دعوا و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه حتما با وکیل خانواده در کرج مشاوره نمائید.

در صورت ارجاع پرونده به وکیل خانواده در کرج جهت انجام مراحل تقدیم دادخواست و پیگیری اعم از تقدیم دادخواست تا مرحله اجرای حکم نیاز به حضور موکل در هیچ از مراحل دادرسی نمی باشد، مگر آنکه ضمن ابلاغ حضور موکل برای دادرسی الزامی باشد.

حال به دعاوی خانوادگی که در صلاحیت دادگاه خانواده است می پردازیم. برطبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به امور زیردر صلاحیت دادگاه خانواده است.

نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آنولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایت مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.

دلایل استخدام یک وکیل خانواده

اکثر وکلای خانوادگی، موکلان را در پرونده های طلاق و سایر امور مرتبط با طلاق راهنمایی می کنند. اما قانون خانواده یک محدوده عملی نسبتا وسیع است، از قبیل مسائل مربوط به حضانت و نفقه. اغلب دلایل استخدام یک وکیل خانواده عبارتند از:

طلاق: هر کدام از زوجین وکیل مختص به خود را استخدام میکند که به منظور پیشبرد یک محاکمه به او کمک خواهد کرد و یک طرح برای حل و فصل مشکلات فی مابین پیشنهاد خواهد داد. وکلای طلاق معمولا در تقسیم دارایی های زناشویی، محاسبه نفقه همسر، و پیشنهاد یک برنامه برای نگهداری از کودک، بازدید و پشتیبانی (در صورت وجود) مهارت دارند. اگر به یک وکیل خانواده احتیاج دارید به سایت گروه وکلای سفیر صلح مراجعه کنید .

نگهداری از کودک / حمایت از کودکان: دستورات دادگاه و توافقنامه های حل و فصل شامل نگهداری(حضانت) و حمایت از فرزند میشود، و معمولا در پرونده طلاق های بزرگتر گنجانده میشوند، اما ممکن است در صورت تغییر شرایط بازنگری شوند. برای مثال، پس از تغییرات وضعیت مالی پدر و مادر ، ممکن است حضانت کودک تغییر کند .

اثبات پدر و مادر بودن: بعضی اوقات برای تعیین و اثبات والدین بودن آزمایشات مختلفی از جمله آزمایش DNA گرفته می شود .

حضانت کودکان بی سرپرست : بهتر است در این زمینه با یک وکیل خانواده مشورت کنید تا تمام مسائل و چالش های پیش رو را با شما در میان بگذارد تا بتوانید بدون مشکل حضانت کودک را بر عهده بگیرید.

بهترین وکیل خانواده در کرج چه کاری می تواند برای شما انجام دهد

اگر مایل هستید طلاق بگیرید، وکیلی را انتخاب کنید که در قانون خانواده متخصص باشد. یک وکیل خانواده می تواند به عنوان یک واسطه عمل کند، برای از دست ندادن فرزندانتان مبارزه کند، به شما کمک کند تا از پس مسائل مالی پس از طلاق برآیید . تلاش کنید وکیلی خوب را انتخاب کنید که در نزدیکی شما باشد .

مشاوره

مشاوره حقوقی

مجله آکس : مشاوره حقوقی و دفاع یکی از حرفه های حساس و مهم است بنابراین داشتن وکیل نیاز ضروری هر شخص می باشد. مشاوره حقوقی در کرج به شما کمک میکند تا مشگلات حقوقی خود را در قالب دریافت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری به صورت تلفنی و حضوری در موضوعات مختلف برطرف سازید. بنابراین اگر توانایی گرفتن وکیل را ندارید و می خواهید با اطلاع از قوانین خودتان پیگیری قضایی را شروع کنید، میتوانید از مشاوره حقوقی در کرج استفاده نمایید.

شما می توانید با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید عقد قرارداد با شخص وکیل نمایند .

مزایای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی در کرج چیست ؟

 • استفاده از نظرات و پیشنهادات وکیل در حوزه مورد نظر و اجتناب از طرح دعاوی توسط افراد ناآگاه
  مشاوره حقوقی توسط وکلا و مشاورین متخصص انجام میشود.
 • مقرون به صرفه بودن مشاوره
 • در بسیاری از موارد وکلای با حسن نیت در اعمال میانجیگری و صلح و سازش میان اصحاب دعوا تاثیر به سزایی داشته و این مسئله باعث کاهش پرونده های جاری در دادگستری می شود.
 • مشاوره با وکیل دادگستری و ارائه راهکار مناسب توسط وکیل باعث جلوگیری از ضرر های مالی احتمالی و وقت و ضایع شدن برخی حقوق احتمالی اشخاص می گردد.

چه کسانی به مشاوره حقوقی در کرج نیاز دارند ؟

 • صاحبان مشاغل برای نحوه دریافت و وصول مطالبات خود می توانند از مشاوره وکیل استفاده نمایند.
 • اشخاصی که قصد طرح دعوی با دفاع از دعوی را دارند.
 • اشخاصی که قصد فروش و انجام معاملات یا قصد تنظیم قرارداد و یا لایحه را دارند.
 • هر یک از زوجین که که قصد طلاق توافقی را دارند می توانند در رابطه با حقوق مالی زوجین و نحوه توافقات صحیح از مشاوره وکیل استفاده نمایند.
 • کسانی که در شرف ازدواج هستند برای آگاهی از شروط ضمن عقد و نحوه تنظیم آن از مشاوره وکیل استفاده نمایند.

چرا مشاوره با وکیل :

بسیاری از افرادی که نیاز به مشاوره حقوقی دارند بابت بالا بودن هزینه‌ حق‌المشاوره نگرانی دارند و ترجیح می‌دهند مثلاً بدون گرفتن مشاوره، قرارداد خرید یک ملک را ببندند و این کار می‌تواند باعث شود سال‌ها در دادگاه‌ها دنبال حقی باشند که می‌توانستند با یک مشاوره ساده با وکیل ملکی به آن برسند.

مثلاً در امور طلاق و طلاق توافقی گاه یک مشاوره ساده با وکیل میتواند مانع انجام طلاق شود چرا که وکلا بر حسب تجربه ای که دارند از مخاطرات طلاق گفته و قبل از اقدام جهت طلاق مشاوره های لازم را در این خصوص بدهند.

طلاق توافقی در کرج
خانواده

وکیل طلاق در کرج

مجله آکس : شاید برای شما هم این سوال ها پیش آمده باشد که وکلای طلاق کیستند و باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟ چرا موقعی که درخواست طلاق از طرف زن است داشتن وکیل طلاق با تجربه اهمیت بیشتری دارد؟ انواع طلاق چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ عده زن به چه معناست؟ برای مشاروه با وکیل طلاق در کرج به کجا مراجعه کنیم؟

وکیل طلاق در کرج فردی است که سال ها تجربه در مورد دعوای خانوادگی و انواع طلاق ها را دارد و همه امور مربوطه از قبیل مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، انواع طلاق و فسخ نکاح ، عده زن، حق رجوع مرد و مسائلی از این دست آشنایی کافی دارد.

مواردی که وکیل طلاق در کرج می تواند یاری رسان شما باشد

 • طلاق ( روند طلاق، مدارک، هزینه، زمان و آخرین قوانین مربوط به طلاق )
 • نفقه ( نفقه و حقوق مرتبط با آن )
 • مهریه ( چگونگی وصول مهریه )
 • فسخ نکاح (قوانین و مقررات فسخ نکاح )
 • طلاق توافقی (می توان در زمان کوتاه نیز طلاق گرفت. طلاق توافقی بهترین راه حل )
 • ملاقات فرزند ( حق ملاقات فرزند پس از طلاق )
 • فرزند خواندگی ( فرزند خواندگی و شرایط آن )
 • استرداد جهیزیه (اغلب هنگام طلاق پیگیر دریافت جهیزیه خود هستند )
 • الزام به تمکین (از قوانین و مقررات الزام به تمکین چه می دانید؟)
 • حضانت فرزندان
 • اجرت المثل
 • طلاق خلع و مبارات
 • شروط ضمن عقد ازدواج

مزایای مشاوره با وکلای طلاق در کرج

با توجه به اینکه متارکه و طلاق از دعاوی حقوقی هست و برای آن گرفتن وکیل الزامی نیست، ولی به طور مسلم گرفتن وکلای طلاق دارای مزایای زیادی هست که می توانید با مشاوره از گروه وکلای فرداد رسا از مزایای وکیل طلاق بهره مند گردید:

 • هنگامیکه طرفین وکیل داشته باشند احتیاجی به حضور در مرحله دادرسی دادگاه نیست.
 • بیشتر اشخاص به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از کمک وکیل پایه یک دادگستری برای طلاق استفاده کنند.
 • امکان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با گرفتن وکیل متارکه تمام مراحل کار انجام می شود.

ویژگی های وکیل طلاق

 هنگامی که وکیل طلاق در کرج انتخاب می ­کنید : به دنبال کسی باشید که بر روی پرونده­ های زیادی مانند خودتان کار کرده باشد. اگر وکیل شما تازه فارق­ التحصیل شده است، از اینکه استاد راهنمای وی شخصی باتجربه در گروه ­های وکالت است، مخصوصا آنهایی در مورد طلاق کار می­ کنند، اطمینان حاصل کنید.
یک مذاکره کننده بامهارت است. اگر پرونده­ شما بدون دعوای دادگاهی حل شود، شما در زمان، سختی و پول خود صرفه­ جویی خواهید کرد.
با منطق است : شما شخصی را می خواهید که اگر پیشنهادی منطقی در میان بود، شما را به سمت رضایت سوق دهد– نه اینکه شما را به سمت انتقام جویی ببرد.
کاملا روراست باشد : وکیل شما باید به شما در مورد تمامی مسائل صادق و روراست باشد. مسائلی مانند اینکه طلاق چقدر برای شما هزینه خواهد داشت، قاضی چگونه در مورد شرایط شما رای خواهد داد و نقاط ضعف و مشکلاتی که در پرونده شما وجود دارد را گوشزد کرده و به شما می­گوید که ایا یک ورق آس برای رو کردن

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound